Arhiv

Uspešno zaključen projekt “Izdelava koncepta IT platforme”.

Izdelava koncepta IT platforme
Študenti Fakultete za organizacijske vede (Timotej Hostnik, Maša Lipičnik in Aljaž Toman.) in Fakultete za logistiko (Evelin Kuzma, Vasja Omahne, Karmen Enci in Mark Lesjak) Univerze v Mariboru so uspešno zaključili projekt “Izdelava koncepta IT platforme”. Projekt je bil izveden v okviru razpisa “Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2016/2017”, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je bil koncipirati inovativen IS za podporo projektnemu delu (planiranju, razvrščanju opravil, spremljanju realizacije plana in poročanju) in pripadajoč način dela na primeru realnega, poslovno zelo uspešnega podjetja Bosio pod mentorstvom delovnega mentorja Dejana Skoka. V podjetju Bosio kupcem projektirajo in izdelujejo opremo za termično obdelavo materialov. Visoka kakovost njihovih izdelkov izhaja iz njihovega znanja in sodelovanja z njihovimi dobavitelji. Kakovost in prilagajanje kupcu pomeni njihovo trajno konkurenčno prednost in da garancijo kupcu, ki je dobil tehnološko in uporabno dovršen izdelek.

V projektu je pomembno vlogo imela tudi Regijska gospodarska zbornica Celje (RGZC) in njen direktor Drago Polak. Delovni mentor je pomagal pri povezovanju s podjetji, ki so prenovo že izvedla, promociji dobre prakse, informiranju in koordiniranju. Študentom je vrata odprlo podjetje Unior Strojegradnja iz Zreč, kot primer dobre prakse izvajanja projektov, in podjetje INEA iz Ljubljane, kot ponudnik naprednega programa za planiranje in razvrščanje Preactor.

Pedagoški mentorji doc. dr. Alenka Baggia, doc. dr Brigita Gajšek in prof. dr. Jure Kovač se strinjajo, da so študentje bili deležni dragocene izkušnje, saj so delali v uspešnem podjetju in imeli možnost primerjati načine dela med podjetji. Delovni mentor Dejan Skok iz podjetja Bosio je svoje dragocene izkušnje in znanje prenesel na študente FOV UM preko predavanja na fakulteti v Kranju, kjer so mu prisluhnili tudi drugi študentje fakultete, ki niso bi soudeleženi na projektu.

Študenti so pod vodstvom Timoteja Hostnika (FOV UM) in Evelin Kuzma (FL UM) v okviru projekta pripravili predloge rešitev povezanih z informacijsko tehnologijo, predlagali pa so tudi nekaj organizacijskih rešitev. Predloge so 27. junija predstavili v podjetju Bosio v Celju in pridobili njihovo odobravanje. Z vključitvijo v projekt so študenti pridobili nove kompetence ter ste soočili z realnimi problemi v praksi, kar jim bo odprlo nove možnosti na karierni poti.

logo_projekt

 

 

 

Ostale novice