Arhiv

Ponudba za delo podjetju Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.,

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. išče študenta/ študentko geodezije ali logistike za vnos podatkov v digitalno bazo podatkov GJI.

Delo: Vnos in obdelava elaboratov o obstoječih in novozgrajenih komunalnih vodih v digitalno bazo, obdelava obstoječih digitalnih podatkov. 

Potrebna znanja: ArcView 10.x, ACADom ter MS Excel 

Kraj dela: Na sedežu podjetja Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domžale 

Plačilo, urna postavka: 5 €

Kontakt: Damjana Tavčar (telefon: 01/7295-459, damjana.tavcar@jkp-prodnik.si), vodja katastra 

Ostale novice