Arhiv

Predstavitev znanstvene monografije RAZVOJ TRANSPORTA, LOGISTIKE IN MOBILNOSTI V SLOVENIJI

3

V uvodu 5. mednarodnega logističnega kongresa »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2017« v Portorožu, je bila predstavljena znastvena monografija RAZVOJ TRANSPORTA, LOGISTIKE IN MOBILNOSTI V SLOVENIJI.

Najprej je spregovoril prof. dr. Bojan Rosi, dekan Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, v vlogi izdajatelja monografije in kot soavtor. Poudaril je, da je to prvenec na tem področju in da bo pomembno prispeval k prepoznavanju transportno-logistične dejavnosti v znanosti, izobraževanju in praksi. Zahvalil se je recenzentom prof. dr. Liviu Jakominu in sedaj že pokojnemu prof. dr. Henriku Oblaku in vsem, ki so sodelovali v projektu. Poudaril je da je to življenjsko delo avtorja monografije doc. dr. Josip Orbanić in ga povabil k besedi. Avtor doc. dr. Josip Orbanić je izrazil zadovoljstvo, da je monografija predstavljena na tem kongresu. Zahvalil se je vsem, ki so pomagali pri tem. Glavni namen monografije je raziskovanje in predstavitev fenomena promet – transport – logistika – mobilnost pri nas in širše. Pomen in vloga Slovenskega geoprometnega prostora ter vloge naših ljudi v svetovnem razvoju te dejavnosti je opazna. Monografija prikaže in analizira razvojni vidik od najstarejših časov do danes. Najstarejši dokaz je kolo staro 5200 let najdeno pri nas. Za današnji čas je zlasti zanimivo kako so se naši predniki odzivali v posameznih razvojnih fazah. Ocenjeno je da v glavnem primerno in da je ta dejavnost vseskozi naša gospodarska in razvojna prednost. Izrazil je upanje da bo še naprej tako. Nujnost strateških odločitev tudi danes in v prihodnje je pogoj za to da se ohrani in nadgradi doseženo. Zamujanje teh odločitev in nepravilne odločitve lahko ogrozijo našo prihodnost. Monografija je bila razdeljen med udeleženci kongresa, kar so le ti z zadovoljstvom sprejeli. Predsednik SLZ Igor Žula se je pri podelitvi priznanja za življenjsko delo prof. dr. Liviu Jakominu oprl na izsledke monografije in poudaril da so mnogi posamezniki v zgodovini prispevali za to da smo danes pomembni na globalnem logističnem zemljevidu.

Ostale novice