Arhiv

Izr. prof. dr. Tomaž Kramberger vodja stebra Mobilnost, transport in logistika znotraj SRIP-a PMiS

IMG_3218

V sredo, 22. marca 2017, so potekale volitve za steber Mobilnost, transport in logistika, ki deluje znotraj Strateškega, razvojnega in inovacijskega partnerstva (SRIP) na področju »Pametna mesta in skupnosti« (SRIP PMiS).

Za vodjo stebra in član koordinacijskega telesa je bil izvoljen prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost in predavatelj na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, izr. prof. dr. Tomaž Kramberger.

Izvoljeni predstavniki stebra so še:

  • Predstavnik v programskem svetu iz gospodarstva: JOŽE HEBAR (MARGENTO R&D d.o.o.)
  • Predstavnik v programskem svetu iz raziskovalne organizacije: dr. BORIS HORVAT (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič)

Namen SRIP-a je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na področju Pametnih mest in skupnosti, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji.
Z okrepljenim sodelovanjem deležnikov se naj spodbudi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Ostale novice