Arhiv

Evropski presojevalci s podaljšanjem akreditacije potrdili kakovost naših študijskih programov

IMG_1466

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je s strani evropskih presojevalcev kakovosti poslovnih študijskih programov akreditacijske hiše European Council for Business Education (ECBE) prejela ponovno akreditacijo svojih študijskih programov.

Po temeljitem evalvacijskem postopku študijskih programov, v katerega so bili vključeni zaposleni, študenti, diplomanti in predstavniki gospodarstva je Fakulteta za logistiko ponovno pridobila akreditacijo ECBE za študijske programe 1. stopnje (visokošolski strokovni program Gospodarska in tehniška logistika in univerzitetni program Logistika sistemov) ter 2. stopnje (magistrski študijski program Logistika sistemov).

Veljavnost akreditiranih študijskih programov velja za obdobje petih let.

Dekan Fakultete za logistiko prof. dr. Bojan Rosi je ob tem dejal, da “pridobitev ECBE akreditacije izkazuje našo usmerjenost k nenehnemu izboljševanju pedagoškega in raziskovalnega dela. Akreditacija je nagrada za naš doprinos k razvoju logistične znanosti in dejavnosti.”

Ostale novice