Arhiv

Vaska Pejić kot prva uspešno zaključila vse tri bolonjske stopnje študija na Fakulteti za logistiko

img_1065

V ponedeljek, 19. decembra 2016, je na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru uspešno opravila zagovor svoje doktorske disertacije kandidatka Vaska Pejić  z naslovom: “Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike”.

Vaska Pejić je tako postala prva doktorandka na Fakulteti za logistiko, ki je pred tem uspešno zaključila še dve bolonjski stopnji študija na naši fakulteti.

Leta 2006 se je vpisala na univerzitetni študijski program, ki ga je zaključila z delom z naslovom Urejanje mesta Celje po načelih zelene logistike.

Na magistrski študijski program Logistika sistemov se je vpisala leta 2009 in ga zaključila z magistrskim delom z naslovom Upravljanje sistema odpadne embalaže v PS Mercator. Leta 2011 pa se je odločila, da se vpiše na doktorski študijski program, ki ga je z zagovorom uspešno zaključila.

Vaski iskreno čestitamo.

Ostale novice